Теплична білокрилка (Trialeurodes vaporariorum) - один з найпоширеніших шкідників, атакуючих рослини в теплицях. Цей шкідник може завдати серйозної шкоди врожаю, особливо якщо не вжити відповідних заходів по його знищенню і боротьбі з ним.

Вміст

1. Вступ
2. Фізіологія теплиці білокрилки
3. Цикл розмноження
4. Стратегії виживання
5. Сучасні методи боротьби
    5.1 Хімічні препарати
    5.2 Біологічні засоби
    5.3 Агротехнічні заходи 

6. Профілактичні заходи

Передмова

У сучасному світі тепличне вирощування рослин грає важливу роль в забезпеченні населення продуктами харчування. Однак цей процес часто ускладнюється появою різних шкідників, в тому числі і тепличної білокрилки. Розуміння його фізіології, механізмів розмноження і виживання, а також розробка ефективних методів боротьби з ним - ключові аспекти успішного тепличного господарства.

1. Вступ

Тепличне вирощування рослин, яке займає чільне місце в сільському господарстві сучасного світу, є оптимальним середовищем для контрольованого росту різних культур. Однак, поряд з високим потенціалом для отримання якісних врожаїв, теплиці також є сприятливим середовищем для розвитку різних шкідників. Одним з таких шкідників, який представляє серйозну загрозу для тепличних культур, є теплична білокрилка (Trialeurodes vaporariorum).

Теплична білокрилка - дрібна комаха, здатне завдати значної шкоди тепличним культурам, безпосередньо харчуючись соком рослин і медвяною росою, що сприяє розвитку грибкових захворювань. Крім того, білокрилка може служити переносником різних вірусних захворювань рослин.

Важливість боротьби з цим шкідником неможливо переоцінити, враховуючи його потенційну здатність швидко розмножуватися і пристосовуватися до різних умов. Ефективна боротьба з тепличною білокрилкою вимагає комплексного підходу, що включає вивчення її фізіології, механізмів розмноження і стратегії виживання, а також розробку і впровадження сучасних методів боротьби і профілактики.

Мета даної статті - надати читачеві всебічне уявлення про біологію тепличної білокрилки, а також розглянути найбільш ефективні стратегії боротьби з нею. Надана інформація допоможе працівникам сільського господарства, агрономам та дослідникам розробити науково обґрунтовані методології для контролю та викорінення цього шкідника, мінімізації шкоди врожаю та забезпечення сталого тепличного виробництва.

У даній статті ми плануємо розглянути наступні аспекти:

 1. Фізіологія тепличної білокрилки: анатомія, харчування і поведінку.
 2. Цикл розмноження: стадії життєвого циклу і фактори, що впливають на розмноження.
 3. Копінг-стратегії: адаптивні стратегії та механізми стійкості до несприятливих умов.
 4. Сучасні методи боротьби: хімічні, біологічні та агротехнічні методи боротьби з популяцією білокрилки.
 5. Профілактичні заходи: поради та рекомендації щодо запобігання появи і поширення білокрилки в теплицях.

Завершивши вступ, перейдемо до детального розгляду кожного з перерахованих вище пунктів, почавши з обговорення фізіології тепличної білокрилки.

2. Фізіологія тепличної білокрилки

Теплична білокрилка, як і більшість інших комах, має добре пристосовану до своєї екологічної ніші фізіологію. Ефективне управління популяцією шкідників вимагає глибокого розуміння його біологічних особливостей. У цьому розділі ми розглянемо анатомічні особливості, системи харчування і розмноження, а також інші важливі аспекти фізіології тепличної білокрилки.

2.1 Анатомічна будова

Теплична білокрилка має типове для комах будова, що розділяє її тіло на три основних сегмента: голову, груди і черевце.

 • Голова: Містить органи чуття, включаючи вусики та складні очі, які відіграють важливу роль у пошуку їжі та виборі місця відкладання яєць.
 • Груди: ця частина тіла містить крила і ноги, які служать основними органами пересування.
 • Черевце: саме тут розташовані основні органи травної та репродуктивної систем.

2.2 Енергосистема

Білокрилка харчується в основному рослинами-фітософіями, для чого має спеціалізований ротовий апарат типу колючо-смокче. З його допомогою комаха може проникати в тканини рослини і харчуватися його соками, часто передаючи різні хвороботворні мікроорганізми.

2.3 Статева система

Теплична білокрилка має високий ступінь розмноження, що може привести до швидкого збільшення популяції в тепличному середовищі. Самки відкладають яйця на нижньому боці листків, після чого личинки розвиваються через кілька стадій, перш ніж перетворяться на дорослих особин.

2.4 Механізми адаптації

Теплична білокрилка має ряд пристосувань, що дозволяють їй успішно виживати в різних умовах. Ці пристосування включають здатність до швидкого розмноження, високу рухливість, здатність пристосовуватися до мінливих умов навколишнього середовища.

2.5 Поведінкові характеристики

Теплична білокрилка проявляє ряд поведінкових стратегій, спрямованих на виживання і успішне розмноження. Сюди входить вибір кращих місць для відкладання яєць, а також використання хімічних сигналів для спілкування між особинами.

На закінчення, розуміння фізіології тепличної білокрилки є ключовим аспектом для розробки ефективних методів боротьби з цим шкідником. Наступний розділ буде присвячений життєвому циклу білокрилки, що дозволить краще зрозуміти, як контролювати і запобігати поширенню цього шкідника в тепличних умовах.

3. Цикл розмноження

Розуміння життєвого циклу тепличної білокрилки є ключовим аспектом у створенні ефективних методів боротьби та усунення цього шкідника. Життєвий цикл білокрилки характеризується декількома етапами, кожен з яких має свої особливості. Розглянемо детально кожен з етапів:

3.1 Стадія яйця

 • Відкладання яєць: самки білокрилки відкладають яйця, як правило, на нижньому боці листків, вибираючи молоді і ніжні частини рослини.
 • Інкубаційний період: Залежно від температурних умов інкубаційний період може змінюватися. При оптимальних умовах вона становить близько 7-10 днів.

3.2 Личинкова стадія

 • Перший етап: Після проростання молоді личинки починають харчуватися соками рослин, зазвичай залишаючись на ділянці, де відбулося проростання.
 • Друга і третя стадії: У міру зростання личинки переходять в другу і третю стадії, змінюючи своє місце розташування і харчування, а також стаючи більш активними.

3.3 Стадія лялечки

 • Формування лялечки: Після досягнення певної стадії розвитку личинки закріплюються на поверхні рослини, утворюючи кокони, в яких переходять в стадію лялечки.
 • Метаморфоза: На цьому етапі відбувається значна трансформація структури організму, включаючи формування крил та інших ault структур.

3.4 Доросла стадія

 • Дорослі особини виходять з коконів, починаючи новий цикл життя, який включає годування, спарювання і відкладання яєць.
 • Парування і розмноження: Дорослі особини активно спаровуються, після чого самки починають відкладати яйця, починаючи новий життєвий цикл.

3.5 Фактори, що впливають на життєвий цикл

 •  температура: Температура має значний вплив на тривалість і успішність життєвого циклу білокрилки.
 •  Вологість: Волога також важлива для успішного розвитку, особливо в стадії яйця і личинки.
 • харчування: Наявність оптимальних рослин-господарів сприяє більш швидкому і успішному розвитку популяції білокрилки.

Розуміння життєвого циклу тепличної білокрилки дає можливість розробити стратегії управління, націлені на конкретні етапи розвитку шкідників, що в свою чергу дає можливість підвищити ефективність методів боротьби. Наступний розділ буде присвячений стратегіям виживання тепличної білокрилки і методам боротьби з нею.

4. Стратегії подолання

Теплиця, як і багато інших шкідників, має ряд стратегій виживання, які допомагають їй процвітати в різних середовищах. Успішна боротьба з цим шкідником вимагає досконального розуміння цих стратегій. Давайте докладніше розглянемо деякі з них:

4.1 швидке розмноження

Теплична білокрилка здатна дуже швидко розмножуватися, що дозволяє їй швидко заселяти нові території. Цей фактор робить його особливо небезпечним для посівів в теплицях, де умови часто ідеальні для його розвитку.

4.2 Поживні рослини

Теплична білокрилка має здатність харчуватися широким спектром рослин. Це дозволяє йому виживати в різних середовищах, пристосовуючись до різних видів рослин-господарів.

4.3 Мобільність

Завдяки своїм крилам теплична білокрилка здатна пролітати значні відстані, що полегшує їй заселення нових територій і ухилення від деяких методів боротьби з шкідниками.

4.4 Розвинені органи чуття

Оснащена розвиненими органами чуття, теплична білокрилка може ефективно знаходити кращі місця для харчування і розмноження, що допомагає їй виживати в конкурентному середовищі.

4.5 Адаптивність до змін навколишнього середовища

Теплична білокрилка здатна адаптуватися до широкого спектру умов навколишнього середовища, включаючи зміни температури і вологості. Це робить його стійким до багатьох стресових факторів, які можуть загрожувати іншим видам.

4.6 Стійкість до пестицидів

Згодом теплична білокрилка може виробити стійкість до пестицидів, що створює додаткові труднощі в боротьбі з нею. Цю стійкість можна розвинути через механізми природного відбору.

Успіх в боротьбі з тепличної білокрилкою багато в чому залежить від розуміння і розгляду її стратегії виживання. Усвідомлення цих механізмів може допомогти в розробці ефективних методів контролю, про які піде мова в наступному розділі нашої статті.

Захист рослин LedUkraine - интернет магазин

5. Сучасні методи боротьби

Боротьба з тепличною білокрилкою вимагає системного і багатопланового підходу, який включає в себе використання різних стратегій і технологій. Ось кілька сучасних методів боротьби, які допоможуть ефективно контролювати популяцію цього шкідника:

5.1 Біологічний контроль

5.1.1 Хижі комахи і паразитоїди

Інтродукція в природні екосистеми хижих комах (таких як сонечка) та паразитоїдів (таких як трихограма), здатних полювати на білокрилок, пропонує екологічно чистий спосіб боротьби з популяцією шкідників.

5.1.2 Ентомопатогенні гриби

Ці гриби можуть вражати білокрилку і контролювати її популяцію, представляючи собою ще один екологічно чистий метод боротьби.

5.2 Хімічний контроль

5.2.1 Селективні інсектициди

Застосування інсектицидів, спеціально призначених для знищення білокрилок, можна вважати швидким і ефективним методом, хоча і вимагає обережності, щоб уникнути можливої шкоди навколишньому середовищу.

5.2.2 Обертання хімічних речовин

Регулярна модифікація хімічних препаратів дозволяє запобігти розвитку стійкості білокрилки до конкретних пестицидів, забезпечуючи більш тривалий період ефективності цих препаратів.

5.3 Культурні методи

5.3.1 правильне добриво

Оптимізація рівня добрив може допомогти зменшити вплив білокрилки, оскільки надмірне внесення добрив може спонукати шкідника швидко розмножуватися.

5.3.2 Санітарні заходи

Регулярне прибирання і обробка теплиць дозволяє значно знизити ризик зараження і поширення тепличної білокрилки.

5.4 Фізичні методи

5.4.1 Мережі від комах

Використання сіток від комах може обмежити доступ білокрилки до рослин, не даючи їй поширюватися і заражати нові рослини.

5.4.2 Ручний збір

У масштабах невеликих теплиць або садів ефективним методом боротьби з популяцією може стати ручний збір шкідників.

Сучасні методи боротьби з тепличної білокрилкою мають на увазі комбінований підхід, який поєднує біологічні, хімічні, культурні та фізичні методи. Застосовуючи ці методи разом, можна створити ефективну та стійку систему боротьби зі шкідниками, яка допоможе зберегти посіви та навколишнє середовище здоровими та безпечними. 

LedUkraine - интернет магазин

6. Профілактичні заходи

Дотримання профілактичних заходів є ключовим елементом в управлінні тепличною популяцією білокрилки з метою запобігання її появи і розмноження на етапах, коли управління нею може стати найбільш трудомістким і дорогим. Ось кілька основних профілактичних заходів, які слід враховувати:

6.1 Санітарно-гігієнічні заходи

6.1.1 Прибирання та дезінфекція теплиць

Регулярне прибирання та дезінфекція теплиць допомагає скоротити можливе середовище проживання і розмноження білокрилки.

6.1.2 Видалення заражених рослин

Швидке виявлення і видалення уражених рослин може запобігти поширенню шкідника на інші рослини.

6.2 Агротехнічні заходи

6.2.1 Правильний підбір сортів

Вибір сортів рослини, стійких до тепличної білокрилки, може стати важливим етапом профілактики її появи.

6.2.2 Оптимізація системи зрошення

Використання системи поливу, що перешкоджає створенню умов, сприятливих для розмноження білокрилок, також є важливим профілактичним заходом.

6.3. Біотехнічні заходи

6.3.1 Феромонні пастки

Використання феромонних пасток може допомогти в ранньому виявленні присутності білокрилки і запобігти її поширенню.

6.3.2 Мультикультурні насадження

Розробка мультикультурних систем посадки, здатних знизити ризик зараження теплиці білокрилкою.

6.4. Використання бар'єрних методів

6.4.1 Сітки та екрани

Використання сіток і ширм для запобігання проникнення білокрилки в теплицю або на ділянку.

6.4.2 Плівкові укриття

Використання плівкових укриттів може послужити фізичним бар'єром для білокрилки і не дати їй з'явитися на рослинах.

Профілактичні заходи відіграють найважливішу роль в управлінні тепличним населенням білокрилки. Раннє впровадження цих заходів може значно знизити ризик серйозних інфекцій і допомогти зберегти культури здоровими і процвітаючими.